...

دستگاه اندازه گیری مقاومت الکتریکی بتن

کار برد دستگاه:

سیر تحولات دانش در زمینه مهندسی عمران در سالهای اخیر به نحوی بوده است که امروزه از مقاومت الکتریکی بتن جهت شناسایی و تعیین پارامترهای مختلفی نظیر زمان گیرش و یا بررسی احتمال  خوردگی آرماتور در بتن، استفاده مي شود. در این راستا اندازه گیری مقاومت الکتریکی بتن با استفاده از جرایان DC به دلیل پولاریزه شدن نمونه های مورد بررسی تحت شرایط آزمایش امکان پذیر نمی باشد. از این رو دستگاه موجود به واسطه فراهم نمودن یک جریان AC در یک طیف فرکانسی وسیع، امکان اندازه گیری دقیق مقاومت الکتریکی را فراهم نموده است.

مشخصات فنی دستگاه :

 

  امپدانس قابل          اندازه گیری محدوده فرکانس کاری مقدار فاز قابل اندازه گیری
محدوده 1 1 ~100 Ω 1Hz ~ 30KHz 0~180°
محدوده 2 100~1K Ω
محدوده 3 1K~10K Ω
محدوده 4 10K~100K Ω
محدوده 5 100K~1Mega Ω 1Hz ~ 10KHz

 

  • تغییر محدوده به صورت خودکار.
  • قابلیت ارتباط با کامپیوتر از طریق درگاه USB و ثبت داده ها.

 

محدوده تغذیه ورودی 200~240 ولت 50 هرتز .

 

download block add adblock for all browsers free download adblock for chrome browser adblock for firefox and chrome adblock for mac adblock free download adblock g adblock google adblock google chrome adblock google chrome download