...

دستگاه بگ فیلتر

 

ساخت برد دستگاه بگ فیلتر یا غبارگیر به وسیله آی سی میکرو کنترلر pic

DSC00065

این سیستم به منظور جذب و جمع آوری ذرات گرد و غبار ریز معلق در هوا به عنوان فیلتر نهایی در صنایع گوناگون دارای کاربرد موثر و عملی است.

 

download block add adblock for all browsers free download adblock for chrome browser adblock for firefox and chrome adblock for mac adblock free download adblock g adblock google adblock google chrome adblock google chrome download