...

دستگاه چاپ دو رنگ

 

 

index  

 

چاپ دو رنگ :

چاپ با استفاده ازسیستم ژلاتینی با سرعت نهایی و دقیق همزمان پشت ورو برروی گونی های پلی اتیلنی .

 

 

 

 

download block add adblock for all browsers free download adblock for chrome browser adblock for firefox and chrome adblock for mac adblock free download adblock g adblock google adblock google chrome adblock google chrome download